Танилцуулга


 “Эм Ай Си Жи” ХХК нь 2006 оноос маркетингийн судалгаа, хөрөнгө оруулалт, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ, бизнесийн сургалтыг өнөөдрийг хүртэл явуулсаар ирсэн туршлагатай. Бид Сингапурын менежмент консалтингийн компани, Япон улсын үйлчилгээний маркетингийн зөвлөгч багштай хамтран ажилладаг. “Эм Ай Си Жи” ХХК нь “TEAM CENTER” сургалт судалгааны төв, “Монголын Интернэт Маркетинг Хөгжлийн Холбоо” ТББ, аялал жуулчлалын “Хустай хорс травел” ХХК гэсэн салбар нэгжүүд бий болгон ажиллаж байна.
TEAM CENTER” сургалтын төв хувь хүний хөгжлийн сургалт болон байгууллагын маркетингийн судалгаа, мониторинг, харилцагч үйлчилгээний мониторинг, судалгааны аргазүй, Олон нийттэй харилцах менежмент, хүний нөөцийн чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөг үзүүлж байна. Бид 2009 оноос хойш томоохон албан байгууллагуудтай хамтран ажиллалаа.
Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Маркетингийн судалгаа
  • Социологийн судалгаа
  • Улс төрийн судалгаа
  • Хүний нөөцийн судалгаа
  • Бизнес төсөл төлөвлөгөө боловсруулах
  • Маркетингийн хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх
  • Бизнесийн сургалт зөвөлгөө

No comments:

Post a Comment