Monday, July 16, 2012

Амжилт гэж амжуулахыг хэлдэг. Амжуулдаг хүнд боломж үргэлж нээлттэй.

Хувь хүний хөгжлийн WINNING TEAM сургалт 7 сарын 25-нд эхэллээ. Амжиж бүртгүүлээрэй. 
Team_center

No comments:

Post a Comment