Sunday, July 8, 2012

Та манлайлагч болж чадах уу? Манлайлагч хүнийг үнэлэх үнэлгээгээр өөрийгөө сонжоорой.

Хэзээ ч үгүй-0     Ховорхон-1     Хааяа-2     Голдуу-3     Дандаа-4
 1. Нөлөөтэй
 2. Сахилга баттай
 3. Гүйлтийн замд сайн хугацаа үзүүлдэг
 4. Бусадтай зөв харцаж чаддаг
 5. Асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай
 6. Кво-статустай
 7. Дүр зургийг бүхлээр нь харах чадвартай
 8. Хямралаа даван туулах чадвартай
 9. Өөдрөг сэтгэлтэй
 10. Хувийн төвөгтэй асуудалгүй
 11. Бусдыг ойлгох чадвартай
 12. Хариуцлага хүлээх чадвартай
 13. Уур хилэнд автдаггүй
 14. Өөрчлөлтөнд бэлэн
 15. Бурхны сургаалыг баримталдаг
 16. Үнэнч
 17. Эхний ээлжинд юу хийвэл зохихыг мэдэрдэг
 18. Манлайлагч хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдөнө
 19. Үргэлжлүүлэн сурах хүсэл, чадвартай
 20. Хүмүүсийг өөртөө татаж чаддаг
 21. Өөрийгөө үнэлдэг
 22. Бусдын төлөө зүтгэхэд бэлэн байдаг
 23. Асуудал тулгархад уян хатан байж чаддаг
 24. Бусдыг хөгжүүлэх чадвартай
 25. Санаачлагын гартаа авдаг

Дүгнэхдээ тодорхой дунд биш, зан чанартаа түлхүү анхаараарай. Манлайлагч бүр бие биенээсээ ялгаатай тул өөр өөр үнэлгээ гарч ирнэ. Нийлбэр оноо нь хэд болсноос хамаарч манлайлагчдаа ангилж болно. 

99-100 оноо:  Гайхалтай манлайлагч (бусдыг сургана)
80-89 оноо:  Сайн удирдагч (өөрөө хөгжиж, бусдыг сургаж эхэлнэ)
70-79 оноо: Өсч байгаа удидагч (өөрөө хөгжихөд анхаарч, бусдыг сургаж эхэлнэ)
60-69 оноо: "Оёдлоороо ханзарч байгаа" удирдагч (сургаж хөгжүүлнэ)
60-аас бага оноо: Өсөх шаардлагатай (сургаад ч нэмэргүй байж болно)

Заримдаа 60-аас бага оноотой хэмээн дүгнэх хамгийн хэцүү байдаг. Энэ хэсэгт багтсан хүмүүсийн зарим нь хэзээ ч удирдагч болж чадахгүй, зарим нь гайхалтай манлайлагч болох боломжтой.


No comments:

Post a Comment