Tuesday, June 19, 2012

Үйлчилгээний ажилтны “SERVISE TEAM” сургалт

                                                                                                                                                                       
  Уриа: Эелдэг харилцаа эвт хамт олон

Үйлчилгээний ажилтны мэргэжлийн ёс зүй
o   Үйлчилгээний ажилтны ёс зүй
o   Олон улсын үйлчилгээний ажилтны жишиг
o   Үйлчилгээний ажилтны мэргэжлийн шаардлага

Үйлчилгээний ур чадвар

o   Угтан мэндчилэх
o   Инээмсэглэл
o   Үдэлт
o   Хэцүү үйлчлүүлэгчтэй хэрхэн харилцах вэ?

Харилцааны соёл

o   Сонсох чадвар
o   Тайлбарлах
o   Уучлалт хүсэх чадвар
o   Стресс
o   Эелдэг найрсаг харилцаа

Ажлын байран дахь соёл

o   Ажлын байран дахь хувцаслалт, имидж бүрдүүлэлт
o   Биеэ авч явах байдал
o   Ажлын байрны эмх цэгц

No comments:

Post a Comment